Novinky

 

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na výstavu naší šperkařské skupiny UNOSTO do Frýdku-Místku.
Výstava potrvá od 13.12.2013 do 28.2.2014 v Galerii Langův dům.

Jste srdečně zváni!

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

4D

 

Co je to 4D? Nebo bychom se spíše měli ptát, co jsou to 4D? Projekt 4D je v první řadě pozvánkou do čtvrté dimenze. Skrývají se za ním čtyři dámy, absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze: Alena Hesounová, Lucie Houdková, Karla Olšáková a Kateřina Řezáčová. Společně vystavují již několik let. Vytvářejí jedinečné nositelné objekty, které stejnou měrou zazní na lidském těle i volně zavěšené v prostoru. Jejich akcentovaná struktura vždy vychází z konkrétního inspiračního zdroje. Je záznamem pohybu organické substance i lidské mysli. Velikostí dlaně objekty 4D lákají k dotyku. Vybízejí ke hře, k přímé interakci s člověkem v roli diváka i nositele. V pozadí jejich vzniku může stát smutek i zoufalství. Díla samotná ale působí svou vstřícnou poetikou a specificky ženskou něhou. Zdánlivě křehká, téměř nehmotná forma ohromuje svou energií.

 

Alena Hesounová (*1985) – kolekce Pasifloras

 

Alena ve své tvorbě vychází z plochy. Pracuje přímo v definitivním materiálu, prořezávaném plechu. Jeho deformací, zdvojováním a vzájemným prostupováním vznikají prostorové objekty s lehkou, o to působivější asymetrií. Pro tvary i vyznění své diplomní kolekce Impres, obhájené v roce 2011, hledala inspiraci v půdorysných plánech křesťanské sakrální architektury 20. a 21. století. Prostory introspekce i setkávání, zachycené architektem v dvourozměrném médiu, se pod Aleninýma rukama proměnily v drobná plavidla, jakési archy kosmické doby. Také objekty aktuální kolekce Pasifloras mají svou meditativní kvalitu. Alenu tentokrát oslovil pohyb květů, jež se rozvíjejí a opět uzavírají. Převedla jej do transparentních kompozic s dynamickým nábojem. I jejich síla vychází z nitra, z onoho koncentrovaného „prázdna“, které svými subtilními raménky uzavírají.

 

Lucie Houdková (*1984) – kolekce Bondáž

 

Lucie patří k umělcům, které fascinuje hledání základních struktur života a jejich estetizace, jež charakterizovala již ilustrované vědecké publikace 19. století. Ve své diplomní kolekci Hlubina z roku 2010 čerpala především z díla biologa Ernsta Heinricha Haeckela, který obrátil pozornost západní civilizace ke světu do té doby téměř neznámému, k miniaturním živočichům mořského dna. Tehdejší touha objevit princip živé hmoty, jenž by byl stejnou měrou funkční i krásný, konvenuje ideji umělecké tvorby jako takové. Lucie šla dál. Svými kinetickými objekty, které se vlnily jako ramena korálových polypů, vzdala hold nejen rozmanitosti univerza, ale i moci šperku oživit lidské tělo. Dosavadní éterické pojetí Luciiných objektů v nové kolekci Bondáž zcela ustupuje sváru sil. Bující vypouklé útvary, lité z umělého kaučuku, svazuje textilní osnova. Volně visící konce nití zvyšují elektrizující efekt celku i jeho surrealistické ladění.

 

Karla Olšáková (*1983) – kolekce Nový nádech

 

Karla hájí v současné podobě projektu 4D architektonické kvality autorského šperku. Stavebními kameny subtilních děl jí bývají jasně definované stereometrické útvary. Buduje z nich buď fixní kompozice, jejichž pohyb generuje až tělo nositele, nebo konstrukce od základu kinetické. Šperky na první pohled logicky sestavené z opakujících se prvků získávají díky nekonečně variabilitě svých podob silně cítěnou iracionální kvalitu. Tento potenciál je autorčiným vstupem do intenzivního dialogu mezi umělcem a nositelem. Jako odrazový můstek k diplomní kolekci Co jsem našla za zrcadlem, obhájené v roce 2011, Karle posloužil osobní prožitek podivuhodných dějů z pera Lewise Carrolla. Abstraktní objekty jako obnažený, zdánlivě jednoduchý a jasný kompoziční princip byly dokladem, že tajemný sled událostí lze zhmotnit se stejnou naléhavostí i bez užití figurativních prostředků. Racionální struktura se stává vstupenkou do světa fantazie i v aktuální kolekci Nový nádech, v níž Karla akcentuje napětí mezi vnějším a vnitřním profilem objektů. Naráží tak na vzrušující vazbu mezi světem kolem nás a v nás samotných, makro- i mikrokosmem, zjevným i skrytým.

 

Kateřina Řezáčová (*1982) – kolekce Layva

 

Kateřina již delší dobu pracuje s motivem vrstvení. Ve špercích na pomezí konkrétní poezie, otevřené všem smyslům, série vrstev vyjadřovala průběh zvuku, dynamiku hudební skladby i lidského hlasu. Jiný princip tematizace času Kateřina zvolila pro objekty z prokládaných křivek, odvozených z demografických údajů. Své vlastní pocity i stanoviska vkládala do děl z kolekce Graphellery, obhájené jako diplomní práce v roce 2010, jak výběrem vstupních dat, tak i způsobem jejich přetvoření. Aktuální kolekce Layva povznáší autorčin osobitý vzorec na ještě vyšší úroveň zapojením reálného pohybu. Závěsné objekty z tenkých vrstev, které k sobě zcela nepřisedají, drží pohromadě díky táhlům, jež lze libovolně stahovat či povolovat. Pomocí prostředků hodných konstruktivismu Kateřina vytvořila šperky abstraktních tvarů, a přeci s charakterem bytostí. Proměny formy totiž připomenou vrtění a neklid vlastní všemu živému.

 

Petra Matějovičová

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

Osm členů skupiny UNOSTO a jejich tři hosté se sešli nad zdánlivě prostým úkolem vytvořit náhrdelník. Nebyli omezeni materiálem ani formou a jediným záměrem proto bylo navrhnout a vyrobit šperk, který lze nosit kolem krku. Na výstavě příznačně nazvané Kolem se můžete přesvědčit, že náhrdelník má nekonečně mnoho podob a že se snadno také stane osobním uměleckým dílem.

Vystavují: Markéta Richterová, Lucie Houdková, Klára Šípková, Kateřina Řezáčová, Alena Hesounová, Martin Verner, Tereza Houdková, Anna Steinerová, Marcela Steffanová a Dechberoucí (Kateřina Matěchová a Karla Olšáková)

Výstava potrvá od 19. 6. 2013 – 21. 7. 2013, ÚT – NE / 10h – 18h
Vstup na výstavu je volný

Jste srdečně zváni!

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

Pokud se v nejbližší době chystáte na  výlet do Jablonce nad Nisou, přijměte srdečné pozvání do Muzea skla a bižuterie, kde je možné do 28.3.2013 vidět několik mých broží ze série Impress.

Více informací naleznete na stránkách www.msb-jablonec.cz

 

————————————————————————————————————————————————————

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

Srdečně Vás zveme na výstavu skupiny UNOSTO s názvem “Kolem”  do Galerie Zlatá lilie, Malé náměstí 12, Praha 1
Foto : Patrik Borecký, Jan Bigas, Tomáš Brabec
Grafika : Jan Kloss

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

Šperk Stret 2012

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————

Holcim Art – Na materiálu záleží – V letošním roce jsem měla příležitost podílet se na výrobě kolekce šperků ke 100. výročí firmy Holcim. Autorem této originální kolekce je Kateřina Venclíková.

————————————————————————————————————————————————————

Šperkařských 5 NEJ : Unosto, nejlepší koláče i inspirativní web

Minulý rok založilo devět mladých českých designérů šperku sdružení Unosto. Co nadějné šperkaře baví a jaký web je inspiruje?

————————————————————————————————————————————————————

 

 

4D

 

Co je to 4D? Nebo bychom se spíše měli ptát, co jsou to 4D? Nějaká cesta do 4. dimenze? I když i na tom je kus pravdy, 4D jsou především čtyři dívky / čtyři dámy: Alena Hesounová, Karla Olšáková, Kateřina Řezáčová a Lucie Houdková. Teprve nedávno zakončily svá universitní studia a proto se představují projekty, v nichž rozvíjejí ideje svých čtyř diplomních prací. Mají mnoho společného, a zdá se, že v Čechách vyrůstá silná generace, vnitřně spojená s českou šperkařskou školou přelomu 60. a 70. let. Během studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze děvčata zažila zásadní proměnu způsobu práce ateliéru. Setkala se s profesorem Vratislavem Karlem Novákem. Absolvovala již ale pod vedením Evy Eisler. Skutečnost, že se ctí obstála i v nových podmínkách, svědčí o silných osobnostech, které navíc z nenadálých změn jakoby vyšly zoceleny.

 

Ve své tvorbě všechny dívky vycházejí z konkrétního inspiračního zdroje, který se odráží v akcentované struktuře děl, nesoucí mnohé významy. O základních principech uměleckého tvoření, našeho myšlení i světa, který žijeme, vypovídají formou vzdušných, téměř nehmotných děl. Jejich šperky fyzicky existují, mají povahu trojrozměrných objektů. Prostor ale definují zakřivené linie, tenounké transparentní vrstvy. Právě zdánlivě prázdný prostor hraje zásadní roli, je tím skutečným šperkem, jeho náplní. Hmotu potřebuje, abychom si jej uvědomili.

 

Nejen materiálově úsporná řešení spojují tvorbu 4D s velikány českého šperku minulého století, v čele paradoxně se slovenským šperkařem Antonem Cepkou. Jsou tu i citovost a snová poetika, naznačené prostředky hodnými konstruktivismu. Tvorba 4D je obohacuje o ženskou něhu, která ve spojení s precizností nabíjí šperky až k jiskření.

 

Díla 4D představují ochutnávku, vyzývající potenciální nositele k účasti na různých podobách šperku. Objekty mohou být variabilní. Lze je přetvořit od tvarů do sebe uzavřených po dynamické formy, směřující do prostoru. Drobnou schránku je možné jako hlavolam přestavit na závěs či náhrdelník. Další možnost vyjádření osobnosti nabízejí šperky komponované na základě určitých vstupních dat. Ke specifické křehkosti děl 4D se pojí hravost a vtip, způsob prožití radosti i smutku a zásadních otázek života každého z nás.

 

Otevřenost vůči všem smyslům i médiím přibližuje díla 4D konkrétní poezii. Svou roli hraje vůně užitého materiálu, která se fakticky uplatňuje při vzniku díla a jako nejasnou ozvěnu či vzpomínku ji snad vnímají i někteří z diváků. Jindy kompozice šperku vychází z dynamiky vlastní hudebním skladbám. Právě spojení s hudbou činí viditelným další silný prvek děl 4D, kterým je tematizace času, tedy skutečného čtvrtého rozměru šperku. Nejde jen o vlastní prožitek z díla, jehož vnímání se odehrává v čase zcela samozřejmě. Čas může být nesen samotným materiálem, často dřevem, jehož letokruhy svědčí o růstu i zanikání, různých podobách věčnosti. Strukturu šperků inspirují základní formy života i tvar sakrálního prostoru, obé trvající v nekonečné proměnlivosti. V mysli se snažíme uchopit jejich počátek. Zdrojem pro kompozici šperku může být i způsob, jakým naše civilizace zaznamenává čas a události v něm. Šperky 4D spíše naznačují. Nic není plně vysloveno.

 

 

Alena Hesounová – kolekce Impres

 

V Alenině tvorbě vychází vše z plochy. Její deformací, zdvojováním i vzájemným prostupováním vznikají prostorové objekty s dynamickým nábojem a lehkou, o to působivější asymetrií. Autorka pracuje přímo v definitivním materiálu, prořezávaném plechu. Oslovují ji formy, spojované se silnými významy, chápanými společností jako nedotknutelné. Díky šperku se ocitají v nových kontextech. Pro tvary i vyznění aktuální kolekce Alena hledá inspiraci v půdorysných plánech křesťanské sakrální architektury 20. a 21. století. Zdroj tohoto rázu je třeba přetvořit v sofistikované dílo. Nebezpečí přílišného zatížení symbolikou je obrovské. Autorčiny práce jsou naštěstí důkazem existence šperku jako výsostné kategorie uměleckého vyjádření, s potenciálem obohatit bezpočtukrát vykládané symboly díky jejich nebývalému měřítku i úžeji vztahu k lidskému tělu. Výchozí prostory soustředění a setkávání se proměňují v abstraktní kompozice. A nejsou to spíše mezihvězdná plavidla? Archy kosmické doby?

 

 

Lucie Houdková – kolekce Hlubina

 

Lucie patří k umělcům, které fascinuje hledání základních struktur života a jejich estetizace, jež charakterizují ilustrované vědecké publikace 19. století. Čerpá především z díla biologa Ernsta Heinricha Haeckela, který obrátil pozornost západní civilizace ke světu dosud málo známému, miniaturním živočichům mořského dna. Tehdejší touha objevit princip živé hmoty, jenž by byl stejnou měrou funkční i krásný, konvenuje ideji umělecké tvorby jako takové. Lucie jde dál. Svými kinetickými šperky, které se vlní jako ramena korálových polypů, nejen vzdává hold rozmanitosti univerza. Vnímá i jejich moc oživit lidské tělo podobně, jako korál proměňuje dno moře. Objekty z papírových lamel vynikají éterickým pojetím, které rezonuje s osobností autorky.

 

 

Karla Olšáková – kolekce Co jsem našla za zrcadlem

 

Stavebními kameny Karliných děl bývají jednoduché geometrické tvary. Pohyblivá konstrukce, na první pohled logicky sestavená z precizně vypracovaných, opakujících se prvků, získává díky nekonečně variabilitě svých podob silně cítěnou iracionální kvalitu. Široký potenciál kinetického šperku je autorčiným vstupem do intenzivního dialogu mezi umělcem a divákem-nositelem. Jako odrazový můstek aktuální kolekce Karle posloužil osobní prožitek podivuhodných dějů z pera Lewise Carrolla. Abstraktní šperkové objekty jako obnažený, zdánlivě jednoduchý a jasný kompoziční princip, jsou dokladem, že tajemný sled událostí „z Alenky“ (tzn. Alice v angl.), lze zhmotnit se stejnou naléhavostí i bez užití figurativních prostředků. Racionální struktura se stává vstupenkou do světa fantazie. Vždyť spisovatel sám byl povoláním logik a matematik!

 

 

Kateřina Řezáčová – kolekce Graphellery

 

Šperky Kateřiny se od ostatních autorek 4D odlišují ve výrazu. Vymykají se poněkud hutnějším projevem, doprovázeným temnou i ostřejší barevností. Ke zcela osobní výpovědi Kateřina dospívá díky využití technických údajů, křivek grafů i zaznamenaných paramentů zvuku. Výběrem dat a jejich přetvořením vkládá do díla své pocity i stanoviska a tuto možnost nabízí i potenciálním nositelům. Zakódované demografické údaje, které se mohou týkat každého z nás, zasvěceného člověka nenechají chladným. Je na nositeli či dárci šperku, nakolik ostatním poodhalí tajemství v díle ukryté a přeci všem vystavované na odiv. K nepoznání přetvořený graf, zahrnující údaje o roce narození nositelky, umožní diskrétní naznačení věku. Autorčino sepětí s hudbou vyslovují šperky, v nichž pracuje se zvukovou vlnou. Zvolená barevnost neodpovídá výškám tónů, jak by se mohlo zdát, ale je volně odvozena od hlasitosti. Při vnímání šperků cítíme, že ji začínáme k hudbě vztahovat. Píseň souznící s nejhlubším zármutkem člověka, vyjádřená v jásavých barvách, bije do očí podobně, jako lidská vůle přežít rány osudu.

 

 

Projekt 4D přináší českému šperku čerstvou krev. Umělecký šperk ze zkušenosti v oblasti konceptuálního umění ve druhé polovině 20. století vyšel zcela osvobozen. Zmizely hranice i podmínka existence šperku v reálném světě. Dovoleno je vše. Dívky 4D dokazují, že i při samozřejmém chápání šperku jako volného umění lze vytvořit nositelný objekt. I nevelká, řemeslně dokonalá a relativně trvanlivá věc se může stát poselstvím o hlubinách lidské duše.

 

Jejich díla souzní do vzrušující harmonie. Svou spřízněnost si uvědomují. Snad jsme svědky nástupu nové generace. Všechny jsou členkami sdružení UNOSTO, širší platformy mladých tvůrců šperku, založené v Praze na podzim loňského roku.

 

 

Petra Matějovičová

 

6. března 2012

 

PhDr. Petra Matějovičová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

matejovicova@upm.cz
Tel.: (00 420) 251 093 233

Mobil: (00 420) 602 337 625

E-mail: matejovicova@upm.cz

Phone: +420 251 093 233

Cell: +420 602 337 625

 

————————————————————————————————————————————————————